Fajn Kapela

Nejsme žádní IT mágové a Facebook je pro nás jednoduší, tak více aktuálních zpráv, fotek a dalších informacích o akcích zveřejňujeme tam = https://www.facebook.com/FAJN-602545316471670

Tomáš Wolf – altsaxofon, klarinet

Narodil jsem se v Roudnici 29.4.1986 a od osmi let jsem navštěvoval lidovou školu umění v Roudnici u pana učitele Kyzlíka hru na zobcovou fletnu později hru na klarinet. Po základní škole a po složení talentových zkoušek jsem nastoupil na vojenskou konzervatoř na obor klarinet k MgA. Monice Podrázké. Po ukončení této školy jsem nastoupil k Posádkové hudbě Praha. Od roku 2009 jsem členem Ústřední hudby AČR.

(autor aranží repertoáru kapely)

Motto:
Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme

Vzor:
K. Gott, F. Mercury

Hudební skupina Fajn =
  • živá hudba
  • hudba na party
  • hudba na ples
  • živá hudba na oslavu
  • hudba na svatbu
  • hudba na zábavu
  • rodinné oslavy
  • kapela na svatbu 
  • atd.